Atgriešanas un atmaksas noteikumi

Paldies, ka izvēlējāties iepirkties mūsu veikalā ardala.lv! Lai nodrošinātu labāko iespējamo apkalpošanu un lietotāju pieredzi, mēs esam izstrādājuši šos atgriešanas un atmaksas noteikumus, ievērojot Latvijas likumus, tostarp 14 dienu atteikšanās periodu.

Atteikšanās tiesības

Jums ir tiesības atteikties no pirkuma bez norādes uz iemeslu saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par tiesību aizsardzību attālinātu līgumu gadījumā” 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Šajā gadījumā jums nav jānorāda iemesls, kādēļ vēlaties atteikties no pirkuma.

Atgriešanas nosacījumi

Lai izmantotu atteikšanās tiesības, precei jābūt nesaskartai un oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā stāvoklī kā saņemšanas brīdī. Jūs uzņematies atbildību par preces kvalitātes saglabāšanu šajā laikā.

Atmaksas process

Pēc tam, kad mēs saņemsim atgriezto preci un pārliecināsimies par tās stāvokli, mēs veiksim atmaksu jūsu norādītajā bankas kontā vai citā atmaksas veidā, ko jūs norādīsiet. Atgriežot preci, lūdzu, norādiet savus kontaktinformācijas datus, lai mēs varētu sazināties ar jums attiecībā uz atmaksas procesu.

Atkāpes no atteikšanās tiesībām

Atteikšanās tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad prece ir izmantota, tās oriģinālais iepakojums ir bojāts vai prece ir ievērojami pasliktinājusies.

Sūtījuma izdevumu segšana

Atgriežot preci atteikšanās gadījumā, jums būs jāsedz arī sūtījuma izdevumi, kas saistīti ar preci atgriešanu. Šie izdevumi netiek atmaksāti.

Sazināšanās informācija

Lai paziņotu par vēlmi atteikties no pirkuma vai iegūtu papildus informāciju par atgriešanas un atmaksas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@ardala.lv vai pa tālruni: +371 27044441.

Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un tiek piemēroti, lai nodrošinātu godīgu un skaidru veikala attieksmi pret klientiem.

Pēdējā grozījuma datums: 11.08.2023.