Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Piekļuve un izmantošana

Ardala.lv tīmekļa vietnes (turpmāk – Vietne) lietošanai ir jāievēro šie noteikumi un nosacījumi. Piekļuve un izmantošana notiek tikai saskaņā ar šiem noteikumiem.

Izstrādātājs un intelektuālais īpašums

Visas Vietnes saturiskās un vizuālās komponentes, tostarp teksts, attēli, preču zīmes, logo un citi elementi, ir aizsargāti ar intelektuālā īpašuma tiesībām, kas pieder Ardala.lv vai tās sadarbības partneriem.

Pircēja pienākumi un atbildība

Pircējs piekrīt nodrošināt precīzu un pilnīgu informāciju par sevi, ieskaitot kontaktinformāciju un piegādes adresi.

Pircējs ir atbildīgs par piekļuves datu un konta drošību, un viņam nevajadzētu atklāt šos datus trešajām personām.

Pircējs apņemas izmantot Vietni tikai likumīgiem un atbilstošiem mērķiem, nelietojot to nelikumīgā veidā vai kaitējot Ardala.lv reputācijai.

Pasūtījumu veikšana

Pasūtījums tiek uzskatīts par saņemtu, kad Pircējs saņem apstiprinājuma e-pastu no Ardala.lv.

Preču pieejamība ir atkarīga no noliktavas stāvokļa. Ardala.lv nepieņem atbildību par gadījumiem, kad prece ir izpārdota vai pasūtījumu nevar apstiprināt.

Atgriešana un atteikšanās

Atgriešanas un atteikšanās tiesības regulē saskaņā ar attiecīgiem Latvijas likumiem. Sīkāka informācija ir pieejama “Atgriešanas un atmaksas noteikumi” sadaļā.

Ierobežojumi un atbildība

Ardala.lv nepieņem atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai problēmām, kas radušās sakarā ar Vietnes izmantošanu vai tās nepieejamību.

Ardala.lv nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai problēmām, kas radušās sakarā ar trešo personu vietnēm, uz kurām ir norādītas saites no Ardala.lv.

Pircējam ir jāizlasa un jāsaprot visi produktu apraksti, informācija un specifikācijas pirms pasūtījuma veikšanas.

Privātuma politika

Pircējam ir jāizlasa un jāsaprot mūsu Privātuma politika, kas regulē personas datu apstrādi un to izmantošanu.

Izmaiņas noteikumos

Ardala.lv patur tiesības jebkurā laikā izmainīt šos noteikumus un nosacījumus. Jūs tiksiet informēti par šādām izmaiņām, izvietojot paziņojumu mūsu Vietnē.

Jurisdikcija un strīdu izšķiršana

Šie noteikumi un nosacījumi tiek regulēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šiem noteikumiem, tiks izskatīti Latvijas tiesās.

Pēdējā grozījuma datums: 11.08.2023.